Ik heb een tijdelijke opdracht in Nederland

Bent u een buitenlandse werkgever of meldingsplichtige zelfstandige uit de EU, EER of Zwitserland? En komt u een tijdelijke dienst of opdracht in Nederland uitvoeren? Dan bent u verplicht dit te melden via het Nederlandse online meldloket.

Bent u een zelfstandige uit de EU, EER of Zwitserland? En komt u tijdelijk in Nederland werken? Ook dan moet u zich soms melden. Bekijk hier of dit voor u geldt.

Let op! Zijn werknemers gedetacheerd via een uitzendbureau in uw thuisland? Dan zijn de regels net even anders. Ga naar: arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde uitzendkrachten

Melden is belangrijk

Door te melden kan de overheid controleren of werknemers die tijdelijk in Nederland werken onder de juiste Nederlandse arbeidsvoorwaarden werken. Denk aan het recht op minimumloon, voldoende pauzes, een veilige werkplek, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en een minimumaantal vakantiedagen.
 
De meldplicht is onderdeel van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Dit is een Nederlandse wet, gebaseerd op de Europese Detacheringsrichtlijn.

Rechten en plichten

Werknemers die tijdelijk gedetacheerd zijn naar Nederland hebben recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die hier gelden. U bent verplicht hen die te bieden. Ook heeft u, naast de meldplicht, nog een aantal andere administratieve plichten. Lees er alles over op de pagina ‘rechten en plichten

Zo werkt het melden voor u

Melden doet u eenvoudig via het online meldloket. In deze animatie leggen we uit hoe u moet melden.

Het meldproces

Het melden van de gedetacheerde werknemers bestaat uit twee stappen. Samen met de Nederlandse opdrachtgever heeft u de taak om (juist) te melden. Zorg dat de melding in orde is voordat de gedetacheerde werknemer start met de opdracht.

Let op! Zijn er in de tussentijd veranderingen? Ook deze moeten gemeld en gecontroleerd worden. 

Veelgestelde vragen

Uitzonderingen meldplicht

Let op!

Soms hoeft u niet te melden. U hoeft uw werknemers niet te melden als:

  • uw bedrijf gevestigd is in Nederland en uw werknemers een Nederlands contract hebben.

  • uw bedrijf gevestigd is in Nederland en uw werknemers detacheert binnen Nederland.

  • uw werknemers binnen bepaalde sectoren werken of in Nederland zijn voor bepaalde tijdelijke werkzaamheden. Een overzicht van deze sectoren, werkzaamheden en bijbehorende regels vindt u hier.

  • Bent u zelfstandige? Een overzicht van de sectoren waarvoor u een melding moet doen, vindt u hier. Werkt u niet in een van deze sectoren? Dan hoeft u de opdracht in Nederland niet te melden.
  • Voor de transportsector gelden andere regels. Die vindt u hier.
  • Derdelanders moeten altijd gemeld worden. Uitzonderingen gelden niet voor deze groep.
  • Soms geldt dat u maar één keer per jaar hoeft te melden. Dat kan met een jaarmelding
  • Huurt u als buitenlandse werkgever of zelfstandige een derde bedrijf of zelfstandige uit een ander lidstaat in om aan het werk te gaan bij uw opdrachtgever in Nederland? Dat noemen we onderaanneming. U bent op dat moment de opdrachtgever van de onderaannemer. Het derde bedrijf meldt zelf zijn eigen personeel. De zelfstandige meldt zelf als hij verplicht is te melden. U bent in dit geval wel verplicht de melding te controleren.

Twijfelt u? Vraag uw HR-adviseur om advies of kijk bij de veelgestelde vragen.

Gedetacheerde werknemers met een nationaliteit van buiten de EU, EER of Zwitserland (derdelanders)

Detacheert u werknemers met een nationaliteit van buiten de EU, EER of Zwitserland tijdelijk naar Nederland? Ook dan geldt de meldplicht en hebben uw werknemers recht op de belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kunnen er extra regels gelden. Een werknemer uit een derde land die langer dan 3 maanden naar Nederland gedetacheerd wordt, heeft bijvoorbeeld een verblijfsvergunning nodig. Bekijk hier de aanvullende eisen voor werknemers van buiten de EU, EER en Zwitserland.