Uitzonderingen op de meldplicht

In een aantal sectoren hoeven gedetacheerde werknemers niet gemeld te worden. Ook zijn sommige incidentele activiteiten uitgezonderd van de meldplicht.

Let op! Deze uitzonderingen gelden niet als de werknemer de nationaliteit van een derde land (een land buiten de EUEER of Zwitserland) heeft. Ook gelden er andere uitzonderingen voor zelfstandigen. Die vindt u hier.

Uitgezonderde sectoren

De sectoren zijn bepaald aan de hand van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Werknemers uit de EUEER en Zwitserland hoeven niet gemeld te worden als ze gedetacheerd worden om werkzaamheden in de volgende sectoren uit te voeren:

  • 49.1 Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)
  • 49.2 Goederenvervoer per spoor
  • 49.3 Personenvervoer over de weg
  • 49.4 Goederenvervoer over de weg, mits die werkzaamheden uitsluitend bestaan in het vervoeren van goederen door Nederland zonder in Nederland te laden of te lossen (transitovervoer)
  • 50 Vervoer over water
  • 51 Luchtvaart
  • 53 Post en koeriers
  • 84.1 Openbaar bestuur
  • 84.2 Overheidsdiensten

Uitgezonderde activiteiten

Werknemers uit de EUEER en Zwitserland hoeven niet gemeld te worden als ze gedetacheerd worden om tijdelijk de volgende soorten incidentele werkzaamheden uit te voeren: