Veelgestelde vragen

Vragen over de WagwEU

Vragen over de meldplicht

Vragen over het online meldloket

Vragen over uitzonderingen op de meldplicht

Vragen over gedetacheerde werknemers met een nationaliteit van buiten de EER en Zwitserland

Vragen voor de opdrachtgever

Vragen voor gedetacheerde werknemers

Meer informatie