Veelgestelde vragen

Vragen over de WagwEU

Vragen over de meldingsplicht

Vragen over het online meldloket

Vragen over uitzonderingen op de meldingsplicht

Vragen over gedetacheerde werknemers met een nationaliteit van buiten de EER en Zwitserland

Vragen voor de opdrachtgever

Vragen voor gedetacheerde werknemers

Meer informatie

Uitleg lastige woorden

In onze communicatie gebruiken we soms lastige woorden. Hier kunnen we helaas niet altijd omheen. Met hulp van deze begrippenlijst leggen wij deze woorden beter uit.