Ik huur een buitenlands bedrijf of buitenlandse zelfstandige in

Huurt u als opdrachtgever in Nederland een buitenlands bedrijf of buitenlandse zelfstandige in voor een tijdelijke opdracht? En komen zij uit de EUEER of Zwitserland? Dan is het volgens de wet verplicht dat zij hun komst melden in het online meldloket. Als opdrachtgever bent u verplicht te controleren of zij voor hun komst (juist) gemeld zijn. 

Melden is belangrijk

Melden is belangrijk. Door de gedetacheerde werknemers te melden, kan de overheid controleren of zij onder veilige, gezonde en eerlijke omstandigheden werken. Zo zorgen we dat de juiste, Nederlandse arbeidsvoorwaarden gelden en gaan we oneerlijke concurrentie tegen.

De meldplicht is onderdeel van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Dit is een Nederlandse wet, gebaseerd op de Europese Detacheringsrichtlijn.

Zo werkt het meldproces voor u

Het melden en controleren gebeurt in het online meldloket. In deze animatie leggen we uit hoe dit werkt.

Het meldproces

Het melden van de gedetacheerde werknemers bestaat uit drie stappen. Samen met de buitenlandse werkgever of zelfstandige heeft u de taak om (juist) te melden. Zorg dat de melding in orde is voordat de gedetacheerde medewerker start met de opdracht.

Let op! Zijn er in de tussentijd veranderingen? Ook deze moeten gemeld en gecontroleerd worden.

Inhuur via een uitzendbureau

Toelichting

*Als er een arbeidsovereenkomst is tussen uw bedrijf en de uitzendkracht, of tussen een Nederlands uitzendbureau en de uitzendkracht, dan hoeft er niet gemeld te worden. De meldplicht geldt alleen als een werknemer in dienst is van het buitenlandse uitzendbureau en deze buitenlandse werknemer tijdelijk wordt uitgeleend aan u als opdrachtgever in Nederland. Meer informatie over de definitie van detachering vindt u hier. Let op! Als u een uitzendkracht inleent via een Nederlands uitzendbureau dan kan deze uitzendkracht van oorsprong in dienst zijn bij een buitenlands uitzendbureau. Dan is er wel sprake van een meldplicht. U kunt aan het Nederlandse uitzendbureau vragen of dit zo is.

**Let op: Stuurt u een naar Nederland gedetacheerde uitzendkracht door naar een volgend bedrijf in Nederland of in een andere EU-lidstaat? Informeer het buitenlandse uitzendbureau van de uitzendkracht hier op tijd over. Het buitenlandse uitzendbureau moet de melding in het meldloket Posted Workers aanpassen. Op die manier staat in het meldloket de juiste informatie over de (Nederlandse) opdrachtgever en de werklocatie. Het bedrijf waar de uitzendkracht werkt in Nederland moet deze melding controleren.

***Het is de taak van het Nederlandse uitzendbureau om het buitenlandse uitzendbureau op tijd te informeren zodat zij de bestaande melding kunnen aanpassen. Het buitenlandse uitzendbureau blijft verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van de gedetacheerde uitzendkracht.

Veelgestelde vragen

Uitzonderingen meldplicht

Soms hoeven werknemers niet gemeld te worden. Dan hoeft u dus ook niet te controleren. 

Gedetacheerde werknemers met een nationaliteit van buiten de EU, EER of Zwitserland (derdelanders)

Ook als werknemers met een nationaliteit van buiten de EUEER of Zwitserland tijdelijk naar Nederland gedetacheerd worden, geldt de meldplicht. Bekijk hier de aanvullende eisen voor werknemers van buiten de EU, EER en Zwitserland.

Rechten en plichten

Werknemers die gedetacheerd zijn in Nederland hebben recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die hier gelden. Werkgevers van gedetacheerde werknemers zijn verplicht hiervoor te zorgen. Lees hier meer over deze rechten en plichten.