Jaarmelding

In een aantal gevallen kunt u uw opdrachten voor een heel jaar in één keer melden.

U komt in aanmerking voor een jaarmelding als:

Klein bedrijf
U kunt gebruik maken van de jaarmelding als u:

  • 1 tot 9 werknemers in dienst heeft;
  • gevestigd bent binnen een straal van 100 kilometer van de Nederlandse grens;
  • in het voorgaande kalenderjaar ten minste 3 opdrachten in Nederland heeft uitgevoerd of in het voorgaande kalenderjaar een geldige melding heeft gedaan; en
  • ingeschreven bent in het handelsregister, of een vergelijkbaar register in een aangrenzend land.

U kunt géén gebruikmaken van de jaarmelding als u werkzaam bent in de bouwsector, arbeidsbemiddeling, de uitzendsector of personeelsbeheer.

Zelfstandige
U kunt gebruik maken van de jaarmelding als u:

  • werkt in een sector waarvoor de meldplicht geldt;
  • gevestigd bent binnen een straal van 100 kilometer van de Nederlandse grens;
  • in het voorgaande kalenderjaar ten minste 3 opdrachten in Nederland heeft uitgevoerd of in het voorgaande kalenderjaar een geldige melding heeft gedaan; en
  • ingeschreven bent in het handelsregister, of een vergelijkbaar register in een aangrenzend land.

U kunt géén gebruik maken van de jaarmelding als u werkzaam bent in de bouwsector, arbeidsbemiddeling, de uitzendsector of personeelsbeheer.

Goederenvervoer over de weg
U kunt gebruik maken van de jaarmelding als u werkzaam bent als buitenlandse werkgever of zelfstandige in de sector Goederenvervoer over de weg (Standaard Bedrijfsindeling groep H 49.4). Dit geldt ook als u in opdracht van een in Nederland gevestigde opdrachtgever diensten levert.

Op de website voor Standaard Bedrijfsindeling kunt u opzoeken in welke sector uw werkzaamheden vallen.