Posted Workers

Over deze website

Welkom op de website Posted Workers. Dit is een officiële website van de Nederlandse overheid. Hier kunnen buitenlandse medewerkers die tijdelijk gedetacheerd zijn in Nederland, aangemeld worden bij de Nederlandse overheid. Ook dienen opdrachtgevers de melding hier te controleren.

Door de medewerkers te melden, kan de overheid erop toezien dat zij onder veilige, gezonde en eerlijke omstandigheden kunnen werken. En dat de juiste, Nederlandse arbeidsvoorwaarden gelden. Zo gaan we oneerlijke concurrentie tegen. Op deze website vindt u meer informatie over deze rechten en plichten.