Posted Workers

Let op! Vanaf 30 juli 2020 gelden er aanvullende arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden voor gedetacheerde werknemers en aanvullende plichten voor buitenlandse werkgevers. Klik hier voor meer informatie.

Op deze website dienen buitenlandse werkgevers en meldingsplichtige zelfstandigen uit de EU, EER of Zwitserland die tijdelijk een dienst in Nederland verrichten zich te melden. Daarnaast vindt u informatie over het detacheren van werknemers naar Nederland. Er is sprake van detacheren als een buitenlandse werkgever uit de EU, EER of Zwitserland zijn werknemer(s) tijdelijk naar Nederland detacheert om een dienst of opdracht uit te voeren voor een Nederlandse dienstontvanger.

Direct naar:

Other languages: