Ik ga tijdelijk in Nederland werken

Werkt u in een land binnen de EU, EER of Zwitserland? En komt u tijdelijk in Nederland werken op basis van detachering, maar blijft u in dienst van uw werkgever? Dan is uw werkgever verplicht uw komst naar Nederland te melden in het Nederlandse online meldloket.

Uw werkgever meldt uw komst

Uw werkgever geeft in het meldloket de volgende gegevens van u door: uw naam, geboortedatum, nationaliteit, identiteitsnummer, informatie over waar uw sociale premies betaald worden en mogelijk ook uw e-mailadres. Wilt u weten of u gemeld bent en wat er over u in het meldloket staat? Vraag deze informatie dan op bij uw werkgever.

Nederlandse arbeidsvoorwaarden

Uw werkgever moet uw komst melden omdat u tijdens het werken in Nederland recht heeft op de belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Uw werkgever moet u minimaal deze arbeidsvoorwaarden bieden. De melding van uw werkgever in het Nederlandse meldloket maakt het makkelijker om te controleren of hij of zij zich houdt aan het bieden van deze arbeidsvoorwaarden.

De eerste 12 maanden

De belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden waar u de eerste 12 maanden recht op heeft, zijn:

•    het wettelijk minimumloon;
•    regels voor werktijden en voldoende rusttijden
•    veilige arbeidsomstandigheden;
•    een minimum aantal betaalde vakantiedagen;
•    een gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Deze arbeidsvoorwaarden staan in de Nederlandse arbeidswetgeving en gelden de eerste 12 maanden. Soms kan deze periode verlengd worden tot 18 maanden. In sectoren waar een  algemeen verbindend verklaarde cao geldt, heeft u ook recht op de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. U leest hier meer over uw rechten.

Na 12 maanden

Na 12 maanden (en in sommige gevallen 18 maanden) heeft u recht op uitbreiding van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Namelijk:

•    Alle arbeidsvoorwaarden uit de Nederlandse arbeidswetten en algemeen verbindend verklaarde cao’s.

Met uitzondering van afspraken over:

•    Extra afspraken over bedrijfspensioen en het afsluiten en opzeggen van het arbeidscontract.

Meer weten over wonen en werken in Nederland?

Op workinnl.nl vindt u algemene informatie over wonen en werken in Nederland. Deze website geeft uitleg over uw rechten en plichten en wat u moet regelen. Zo wordt u geholpen om veilig, gezond en eerlijk in Nederland te kunnen wonen en werken. U vindt hier ook meer informatie over loon, cao’s en met wie u contact kan opnemen bij vragen over uw loon.

Veelgestelde vragen