Jaarmelding

Wanneer u een buitenlandse onderneming of zelfstandige inhuurt die gebruik maakt een jaarmelding, hoeft u de melding niet te controleren

Buitenlandse ondernemingen of zelfstandigen komen in aanmerking voor een jaarmelding als:

Klein bedrijf
Een buitenlandse onderneming kan gebruik maken van de jaarmelding als zij:

  • 1 tot 9 werknemers in dienst heeft;
  • gevestigd is binnen een straal van 100 kilometer van de Nederlandse grens;
  • in het voorgaande kalenderjaar ten minste 3 transnationale diensten in Nederland heeft uitgevoerd of in het voorgaande kalenderjaar een geldige melding heeft gedaan; en
  • ingeschreven is in het handelsregister, of een vergelijkbaar register in aangrenzende landen.

Een buitenlandse onderneming kan géén gebruik maken van de jaarmelding als zij werkzaam is in de bouwsector, arbeidsbemiddeling, de uitzendsector of personeelsbeheer

Zelfstandige
Een zelfstandige kan gebruik maken van de jaarmelding als hij:

  • werkt in een sector waarvoor de meldingsplicht geldt;
  • gevestigd is binnen een straal van 100 kilometer van de Nederlandse grens;
  • in het voorgaande kalenderjaar ten minste 3 transnationale diensten in Nederland heeft uitgevoerd of in het voorgaande kalenderjaar een geldige melding heeft gedaan; en
  • ingeschreven is in het handelsregister, of een vergelijkbaar register in een aangrenzend land.

Een zelfstandige kan géén gebruik maken van de jaarmelding als hij werkzaam is in de bouwsector, arbeidsbemiddeling, de uitzendsector of personeelsbeheer.

Goederenvervoer over de weg
Een buitenlandse werkgever of zelfstandige kan gebruik gebruik maken van de jaarmelding als zij werkzaam is als dienstverrichter of zelfstandige in de sector Goederenvervoer over de weg (Standaard Bedrijfsindeling groep H 49.4). Dit geldt ook als zij in opdracht van een in Nederland gevestigde dienstontvanger diensten levert.

De buitenlandse onderneming of zelfstandige kan op de website voor Standaard Bedrijfsindeling kunt u opzoeken in welke sector haar werkzaamheden vallen.