Jaarmelding

Als u een buitenlands bedrijf of zelfstandige inhuurt die gebruik maakt van een jaarmelding, hoeft u de melding niet te controleren.

Buitenlandse bedrijven of zelfstandigen komen in de volgende gevallen in aanmerking voor een jaarmelding.

Klein bedrijf

Een buitenlands bedrijf kan gebruik maken van de jaarmelding als zij:

  • 1 tot 9 werknemers in dienst heeft;
  • gevestigd is binnen een straal van 100 kilometer van de Nederlandse grens;
  • in het voorgaande kalenderjaar ten minste 3 opdrachten in Nederland heeft uitgevoerd of in het voorgaande kalenderjaar een geldige melding heeft gedaan; en
  • ingeschreven is in het handelsregister, of een vergelijkbaar register in een aangrenzend land.

Een buitenlands bedrijf kan géén gebruik maken van de jaarmelding als zij werkzaam is in de bouwsector, arbeidsbemiddeling, de uitzendsector of personeelsbeheer

Zelfstandige

Een zelfstandige kan gebruik maken van de jaarmelding als hij:

  • werkt in een sector waarvoor de meldplicht geldt;
  • gevestigd is binnen een straal van 100 kilometer van de Nederlandse grens;
  • in het voorgaande kalenderjaar ten minste 3 opdrachten in Nederland heeft uitgevoerd of in het voorgaande kalenderjaar een geldige melding heeft gedaan; en
  • ingeschreven is in het handelsregister, of een vergelijkbaar register in een aangrenzend land.

Een zelfstandige kan géén gebruik maken van de jaarmelding als hij werkzaam is in de bouwsector, arbeidsbemiddeling, de uitzendsector of personeelsbeheer.

Goederenvervoer over de weg

Het buitenlandse bedrijf of zelfstandige kan gebruikmaken van de jaarmelding als zij werkzaam zijn in de sector Goederenvervoer over de weg (Standaard Bedrijfsindeling groep H 49.4). Dit geldt ook als zij in opdracht van u als opdrachtgever diensten levert.

De buitenlandse bedrijf of zelfstandige kan op de website voor Standaard Bedrijfsindeling  opzoeken in welke sector de werkzaamheden vallen.