Online melden

Er geldt een meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers en meldingsplichtige zelfstandigen uit de EU, EER of Zwitserland, die in Nederland tijdelijk een dienst of opdracht komen uitvoeren. Zij moeten in het Nederlandse online meldloket onder meer aangeven welke werkzaamheden zij zullen verrichten, in welke periode en of zij werknemers meebrengen. De komst van alle gedetacheerde werknemers moet ook worden gemeld.

Meer informatie

Meer informatie voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen vindt u hier. Meer informatie voor opdrachtgevers vindt u hier.

Help

Heeft u een inhoudelijke vraag over de meldingsplicht of de WagwEU, kijkt u dan eerst bij de FAQ’s. Staat uw vraag er niet tussen, kijkt u dan op rijksoverheid. U kunt ook contact opnemen met Informatie Rijksoverheid via rijksoverheid.nl.

Heeft u een vraag over het meldloket of ervaart u technische problemen? Neem dan contact op met de Technische Helpdesk. U vindt de contactgegevens van de Technische Helpdesk in het online meldloket.