Online melden

Vanaf 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor werkgevers (dienstverrichters) en meldingsplichtige zelfstandigen uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, die in Nederland een tijdelijke opdracht uitvoeren. Zij moeten in het Nederlandse online meldloket onder meer aangeven welke werkzaamheden zij zullen verrichten, in welke periode en of zij werknemers meebrengen. De komst van alle gedetacheerde werknemers moet ook worden gemeld. Tot de EER behoren alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Dientstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) maakt onderscheid tussen dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers.

Dienstverrichters zijn buitenlandse werkgevers die tijdelijk:

 • met eigen personeel naar Nederland komen om werkzaamheden te verrichten;
 • vanuit een multinationale onderneming medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland; of
 • als buitenlandse uitzendondernemer uitzendkrachten ter beschikking stellen in Nederland.

Zelfstandigen die een tijdelijke opdracht in Nederland komen uitvoeren, moeten zich in sommige gevallen melden.

Dienstontvangers zijn de klanten/opdrachtgevers waarvoor de buitenlandse werkgever (dienstverrichter) of zelfstandige aan het werk gaat.  

Huurt een buitenlandse werkgever of zelfstandige een derde bedrijf in om bij de Nederlandse klant/opdrachtgever in Nederland aan het werk te gaan, dan is er sprake van onderaanneming. De buitenlandse werkgever of zelfstandige fungeert in dat geval als dienstontvanger. Het derde bedrijf meldt zijn eigen personeel en de buitenlandse werkgever or zelfstandige controleert de melding.

Gegevens

Bij het melden moeten buitenlandse werkgevers in ieder geval melding maken van:

 • de identiteit van de melder;
 • de bedrijfsgegevens;
 • de contactpersoon, bedoeld in artikel 7 van de WagwEU;
 • de identiteit van de klant/opdrachtgever;
 • de sector waarin de activiteiten in Nederland worden uitgevoerd;
 • het adres van de werkplek;
 • de verwachte duur van de werkzaamheden;
 • de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon;
 • de identiteit van werknemers die in Nederland komen werken;
 • de aanwezigheid van een A1-verklaring of andersoortig bewijs dat aantoont waar de sociale premies betaald worden voor de werknemer(s), vanwege de bijdrage voor de toepasselijke socialezekerheidsregeling.  

Meldingsplichtige zelfstandigen melden onder meer hun identiteit, de identiteit van de klant/opdrachtgever, de sector waarin de activiteiten worden uitgevoerd, het adres van de werkplek, de duur van de werkzaamheden en informatie over waar de sociale premies betaald worden.

Voor meer informatie over de gegevens die nodig zijn voor het invullen van een melding in het online meldloket verwijzen we u naar de checklist voor buitenlandse werkgevers en de checklist voor zelfstandigen.

Help

Heeft u een inhoudelijke vraag over de meldingsplicht of de WagwEU, kijkt u dan eerst bij de FAQ’s. Staat uw vraag er niet tussen, kijkt u dan op rijksoverheid. U kunt ook contact opnemen met Informatie Rijksoverheid via rijksoverheid.nl.

Heeft u een vraag over het meldloket of ervaart u technische problemen? Neem dan contact op met de Technische Helpdesk. U vindt de contactgegevens van de Technische Helpdesk in het online meldloket.

U bent vanaf 1 maart 2020 verplicht uw nieuwe diensten te melden. U heeft de mogelijkheid om uw diensten die op of na 1 maart beginnen al vanaf 10 februari 2020 te melden. Gegevens die zijn ingevoerd worden ontvangen door de Inspectie SZW, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. Gebruik van deze gegevens en handhaving van de meldingsplicht vindt plaats vanaf 1 maart 2020.