Is de notificatieplicht bij het UWV voor gedetacheerde derdelanders nog van kracht?

Nee, deze regeling is sinds 1 maart 2020 niet meer van kracht. Vanaf 1 maart 2020 meldt u deze werknemers via het online meldloket.

Indien u een werknemer uit een derde land langer dan 3 maanden naar Nederland detacheert (via artikel 4.6 BuWav), dient u of uw werknemer, naast de notificatie, een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd. in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening aan te vragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Wanneer de IND een dergelijke aanvraag krijgt, verifieert de IND of er inderdaad gemeld is. Heeft u een jaarmelding ingediend voor een werknemer uit een derde land, en wilt u voor deze werknemer een verblijfsvergunning aanvragen? Dan dient u een reguliere melding voor deze werknemer in te dienen in het online meldloket, zodat de IND kan zien voor welke duur deze werknemer vermoedelijk in Nederland zal werken.

De vorige vraag geeft meer informatie over aanvullende eisen voor het detacheren van werknemers van buiten de EU, EER en Zwitserland.