Gelden er aanvullende vereisten voor gedetacheerde vreemdelingen?

Vreemdelingen moet doorgaans een tewerkstellingsvergunning hebben om in Nederland te mogen werken.

Voor gedetacheerde vreemdelingen geldt een uitzondering: op grond artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) geldt een notificatieplicht voor de detachering van werknemers uit derde landen die rechtmatig gewoonlijk in een andere lidstaat werken.

U dient deze notificatie tot 1 maart 2020 in bij het UWV. Vanaf 1 maart 2020 worden gedetacheerde vreemdelingen genotificeerd door hen via deze website in het online meldloket te melden. U dient in het meldloket aan te geven dat uw werknemer uit een derde land komt.

Indien u een werknemer uit een derde land langer dan 3 maanden naar Nederland detacheert (via artikel 1e Buwav), dient u of uw werknemer een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening aan te vragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als de IND een dergelijke aanvraag krijgt, verifieert de IND of er inderdaad gemeld is. Heeft u een jaarmelding ingediend voor een werknemer uit een derde land, en wilt u voor deze werknemer een verblijfsvergunning aanvragen? Dan dient u een reguliere melding voor deze werknemer in te dienen in het online meldloket, via deze website, zodat de IND kan zien voor welke duur deze werknemer vermoedelijk in Nederland zal werken.