Contact

Vragen over de meldingsplicht en de WagwEU

Heeft u een vraag over de wet- en regelgeving rond de meldingsplicht en de WagwEU, raadpleeg dan eerst de FAQ’s.

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen, kijkt u dan op rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over wet- en/of regelgeving kunt u contact opnemen met Informatie Rijksoverheid via rijksoverheid.nl.

Voor meer informatie over de WagwEU, het minimumloon en andere geldende arbeidsvoorwaarden en meer algemene informatie over wonen en werken in Nederland kunt u ook terecht op de volgende sites:

Vragen over het meldloket

Heeft u technische vragen over het online meldloket of ondervindt u technische problemen, neemt u dan contact op met de helpdesk van het meldloket. U vindt de contactgegevens van de Technische Helpdesk in het online meldloket.

Advies en ondersteuning

Twijfelt u of de meldingsplicht voor u geldt of voor degene die u inhuurt? Vraag uw personeelsadviseur of HR-medewerker om ondersteuning of raadpleeg de koepelorganisatie voor uw branche:

Vakbonden

Werkgeversorganisaties

Of ga naar het Europees Portaal Voor Beroepsmobiliteit voor een overzicht van werkgeversorganisaties in alle EU-landen.

Liaisonbureau

Het Liaisonbureau is een wettelijke schakel in de uitwisseling van (persoons)gegevens met andere landen. Heeft u vragen omtrent de uitwisseling van (persoons)gegevens, in het kader van de handhaving van de WagwEU, dan kunt u contact opnemen met het Liaisonbureau via ailiaisonbureau@minszw.nl. U vindt hier een overzicht van alle nationale liaisonbureaus in de verschillende lidstaten.