Wanneer moet ik een melding verlengen en wanneer moet ik een nieuwe melding indienen?

U bent wettelijk verplicht uw melding ook tussentijds actueel te houden. Het is daarom belangrijk om uw melding op de juiste manier aan te passen.

Als uw dienst langer duurt dan u verwachtte toen u de melding deed, dan moet u de einddatum van uw melding aanpassen in het meldloket. Let op! Na 12 maanden hebben uw werknemers recht op uitgebreidere arbeidsvoorwaarden. U kunt uw melding aanpassen via het meldloket. Als de dienst langer duurt dan 12 maanden kan de periode van kernarbeidsvoorwaarden verlengd worden tot maximaal 18 maanden. Alleen in deze gevallen hebben uw werknemers pas na 18 maanden recht op uitgebreidere arbeidsvoorwaarden. Dit verzoek kunt u indienen in het meldloket.

Als u een nieuw contract aangaat met dezelfde opdrachtgever, dan moet u een nieuwe melding indienen. Via het meldloket kunt u de gegevens van uw eerste melding kopiëren naar uw nieuwe melding. Let op! als uw werknemers op dezelfde plek hetzelfde werk uitvoeren dan wordt dit als één detachering beschouwd en telt dit mee voor de termijn van 12 maanden. Na 12 maanden hebben uw werknemers recht op uitgebreidere arbeidsvoorwaarden.