Geldt voor kleine bedrijven een jaarmelding?

Kleine bedrijven (1-9 medewerkers in dienst) en meldingsplichtige zelfstandigen die gevestigd zijn binnen een straal van 100 kilometer van de Nederlandse grens, kunnen gebruikmaken van de jaarmelding.

De buitenlandse werkgever of zelfstandige moet in het voorafgaande kalenderjaar ten minste drie transnationale diensten verricht hebben in Nederland of in het voorgaande kalenderjaar al een geldige melding hebben gedaan en mag niet werkzaam zijn in de bouwsector, arbeidsbemiddeling, uitzendsector of personeelsbeheer. Bedrijven in goederenvervoer over de weg kunnen altijd gebruik maken van de jaarmelding.