Wanneer is er sprake van detachering?

Volgens de WagwEU is sprake van detachering, ook wel transnationale dienstverrichting genoemd, als een buitenlandse werkgever die niet in Nederland maar in een ander land van de EU, EER of Zwitserland gevestigd is, met zijn eigen werknemers een dienst of opdracht in Nederland gaat uitvoeren voor een opdrachtgever.

De WagwEU onderscheidt 3 vormen van transnationale dienstverrichting. Het gaat om:

1. een buitenlandse werkgever die met eigen personeel naar Nederland komt om een dienst of opdracht uit te voeren;

Dit gebeurt onder leiding en toezicht en op rekening van de buitenlandse werkgever. De dienst wordt uitgevoerd voor de opdrachtgever met wie de buitenlandse werkgever een contract heeft, dit kan bijvoorbeeld een servicecontract, aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht zijn.

2. een buitenlandse werkgever die vanuit een multinationale onderneming medewerkers tijdelijk detacheert van een vestiging binnen de EU, EER of Zwitserland naar een vestiging van hetzelfde bedrijf of concern in Nederland; of 

3. een buitenlandse (uitzend)onderneming die uitzendkrachten tijdelijk tegen vergoeding ter beschikking stelt voor werkzaamheden bij een in Nederland gevestigd bedrijf.

Hierbij ligt de leiding en toezicht niet meer bij de werkgever, maar bij het Nederlandse bedrijf (de opdrachtgever). De werkgever blijft verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht.

De WagwEU omschrijft de gedetacheerde werknemer als: de werknemer die in het kader van transnationale dienstverrichting op basis van een arbeidsovereenkomst tijdelijk arbeid verricht in Nederland en niet gewoonlijk in of vanuit Nederland arbeid verricht. Zie ook het onderdeel Posted Workers op de website van de Europese Commissie (meertalig) voor meer informatie.