Wie kan een contactpersoon zijn en wat is zijn of haar rol?

Een contactpersoon is het aanspreekpunt van de buitenlandse werkgever in Nederland. Het moet een persoon zijn die in Nederland aanwezig is en die namens de buitenlandse werkgever vragen kan beantwoorden van de Nederlandse Arbeidsinspectie over de detachering.

Ook moet een contactpersoon bevoegd zijn om documenten van de detachering te verzenden en ontvangen. Alleen natuurlijke personen kunnen contactpersoon zijn. Een gedetacheerde werknemer kan fungeren als contactpersoon, als hij gedurende de hele dienst in Nederland bereikbaar is voor de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een administratiekantoor kan geen contactpersoon zijn, een persoon in dienst van het administratiekantoor wel.

Bij een jaarmelding in het internationaal wegtransport kunnen gemelde werknemers optreden als contactpersoon voor hun eigen ritten, of kan voor de contactpersoon een adres binnen of buiten Nederland opgegeven worden.