Wat moet ik melden?

Als buitenlandse werkgever of meldingsplichtige zelfstandige meldt u een aantal zaken in het online meldloket.

Als buitenlandse werkgever meldt u in het online meldloket:

a) de identiteit van de melder;
b) uw bedrijfsgegevens;
c) uw contactpersoon in Nederland, bedoeld in artikel 7 van de WagwEU;
d) de identiteit van de opdrachtgever;
e) de sector waarin u in Nederland werkzaam zal zijn;
f) het adres van de werkplek;
g) verwachte duur van de werkzaamheden;
h) de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon, mocht u het loon zelf niet betalen;
i) de identiteit van werknemer(s) die tijdelijk in Nederland komen werken; en
j) de aanwezigheid van een A1-verklaring of andersoortig bewijs dat aantoont waar de sociale premies betaald worden voor uw werknemer(s), vanwege de bijdrage voor de toepasselijke socialezekerheidsregeling.

Als meldingsplichtige zelfstandige meldt u in het online meldloket:

a) uw identiteit;
b) uw bedrijfsgegevens;
d) de identiteit van de opdrachtgever;
e) de sector waarin u in Nederland aan het werk gaat;
f) het adres van de werkplek;
g) verwachte duur van de werkzaamheden;
h) de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon; en
i) de aanwezigheid van een A1-verklaring of andersoortig bewijs dat aantoont waar uw sociale premies betaald worden, vanwege de bijdrage voor de toepasselijke socialezekerheidsregeling.

Bij een jaarmelding hoeft u de identiteit van de opdrachtgever niet te melden.

Voor meer informatie over de gegevens die nodig zijn voor het invullen van een melding in het online meldloket verwijzen we u naar de checklist voor werkgevers in het buitenland en de checklist voor zelfstandigen.