Wat moet ik doen als het bedrijf dat ik inhuur niet of onjuist gemeld heeft?

a.    Als het bedrijf onjuist gemeld heeft geeft u dit binnen 5 dagen na de start van de werkzaamheden aan via het meldloket tijdens uw controle van de melding.


b.    Als het bedrijf niet gemeld heeft moet u hiervan binnen 5 dagen na de start van de werkzaamheden melding maken in het meldloket. In beide gevallen kunt u het bedrijf of de zelfstandige die voor u komt werken vragen om alsnog (correct) te melden.


c.    Als u een melding ontvangt en u niet de dienstontvanger bent: Bent u geen opdrachtgever voor dit bedrijf of voor deze dienst, maar is uw bedrijf toch geregistreerd als opdrachtgever, dan kunt u de melding afkeuren of contact opnemen met de dienstverrichter met de vraag of de gegevens aangepast of verwijderd kunnen worden. Als dit niet lukt, kunt u een mail sturen naar helpdeskpw@svb.nl met daarin het schriftelijke verzoek aan de SVB om de melding om deze reden af te keuren. Wij verzoeken u om in de mail het meldingsnummer en het e-mailadres waarop de mail is ontvangen te vermelden.