Voor wie geldt de meldplicht?

De meldplicht geldt voor buitenlandse werkgevers en voor zelfstandig ondernemers in bepaalde sectoren die tijdelijk in Nederland een opdracht uitvoeren. Het gaat om werkgevers en zelfstandigen die niet in Nederland gevestigd zijn, maar in een ander land uit de EU, EER of in Zwitserland.

Dit zijn:

  • buitenlandse werkgevers die met eigen personeel naar Nederland komen om een opdracht uit te voeren;
  • multinationale bedrijven die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland;
  • buitenlandse uitzendbureaus die uitzendkrachten ter beschikking stellen in Nederland;
  • buitenlandse zelfstandigen die werkzaam zijn in bepaalde sectoren. Welke sectoren dat zijn vindt u hier .

Sommige sectoren en activiteiten zijn uitgezonderd van de meldplicht. Bekijk hier de uitzonderingen.