Ik heb een afschrift van mijn melding nodig.

U kunt tot uiterlijk twee jaar na het indienen van een melding een afschrift van de melding downloaden voor uw eigen administratie. Dit is mogelijk in uw persoonlijke omgeving in het meldloket. Daarna is de melding niet meer op te vragen. Dit staat los van het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Zie hiervoor Privacy | Posted Workers.