Er staat onjuiste informatie over mij in het systeem. Kan dit worden aangepast?

Bij een onjuiste melding vraagt u de werkgever die de melding heeft gedaan, deze te wijzigen.

Als de werkgever dit weigert, kunt u een gemotiveerd verzoek indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om uw gegevens te laten wijzigen. Om zo efficiënt en effectief mogelijk te reageren, is het belangrijk dat uw verzoek voorzien is van een kopie van een geldig identificatiebewijs, bijvoorbeeld met de KopieID-applicatie voor de smartphone. Zonder geldige identificatie kan uw verzoek niet behandeld worden. Nadat uw identiteit is vastgesteld, wordt de kopie van het identificatiebewijs direct verwijderd. Bekijk ook de privacyverklaring van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als de werkgever de melding niet wijzigt na een gemotiveerd verzoek, kan de Nederlandse Arbeidsinspectie hem daarvoor beboeten.