Ik ben een wegtransportonderneming en ik meld nu de detacheringen in het Europees portaal voor detacheringsverklaringen wegvervoer. Ik wil graag dat al mijn persoonsgegevens verwijderd worden uit het meldloket WagwEU? Kan dat?

Nee, de gegevens uit het meldloket kunnen niet worden verwijderd. Uw gegevens staan in het meldloket omdat u wettelijk verplicht bent om een melding in te dienen in het meldloket, op grond van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Deze verplichting geldt totdat de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector in werking treedt. Over deze inwerkingtreding wordt u op deze site geïnformeerd. 

Sinds februari 2022 is het al wel mogelijk om detacheringsverklaringen in te dienen in het Europese portaal voor detacheringen wegvervoer. Totdat de Implementatiewet in werking is getreden is dit niet verplicht, maar kunt u daar dus al wel vrijwillig een detacheringsverklaring indienen als de detachering onder de nieuwe Europese richtlijn valt. Dient u in deze periode een detacheringsverklaring in, dan hoeft u geen jaarmelding meer te doen in het meldloket WagwEU. Zie voor meer informatie: Nieuwe Europees portaal voor indienen detacheringsverklaringen wegtransport | Nieuwsbericht | Posted Workers.

Detacheringen die u moet blijven melden in het meldloket WagwEU zijn:
•    Intra-concerndetacheringen. Dit is wanneer u een van uw medewerkers naar een vestiging van uw bedrijf in een ander land detacheert, 
•    uitzendarbeid door een buitenlands uitzendbureau, en 
•    grensoverschrijdende vervoersactiviteiten door een zelfstandig chauffeur. 
Meldingen zijn alleen verplicht als het gaat om cabotage (vervoer waarvan het begin- en eindpunt in Nederland ligt, uitgevoerd door een buitenlandse vervoerder) of om derdelandenvervoer (vervoer tussen twee landen buiten het land van vestiging van de onderneming).
Uw gegevens worden tot zeven jaar bewaard en dan verwijderd.