Mijn bedrijf houdt op te bestaan, kan ik een verzoek indienen om mijn gegevens uit het meldloket te verwijderen?

Nee, de gegevens uit het meldloket kunnen in dit geval niet worden verwijderd. Uw gegevens staan in het meldloket omdat u wettelijk verplicht bent om als dienstontvanger geregistreerd te zijn in het meldloket, in verband met het toezicht op Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Uw gegevens worden tot zeven jaar bewaard en dan verwijderd. 

Als er een andere melding is over een lopende detachering, en u bent niet langer de dienstontvanger, en bent u geen opdrachtgever voor dit bedrijf of voor deze dienst, dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse Arbeidsinspectie (e-mail: contact@nlarbeidsinspectie.nl, telefoon: 070-3336728)