Welke gegevens heb ik nodig om mijn gedetacheerde chauffeurs te melden in het Europese meldloket (IMI)?

Geef per chauffeur de volgende gegevens door:

  • de gegevens van uw transportbedrijf;
  • de gegevens van de contactpersoon;
  • de identiteit, de verblijfplaats en het nummer van het rijbewijs van de gedetacheerde chauffeur;
  • de startdatum van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde chauffeur en het daarop toepasselijke recht;
  • de verwachte duur van de detachering;
  • de kentekenplaten van de motorvoertuigen; en
  • het soort verrichte vervoersdiensten (goederen- of personenvervoer, cabotage of crosstrade).

Let op: de detacheringsverklaringen moeten altijd kloppen. Verandert er iets? Geef het door via het Europese meldloket.