Welke documenten moet ik meegeven aan mijn gedetacheerde chauffeurs?

Zorg dat uw chauffeur de juiste documenten bij zich heeft in de vrachtwagen op papier of digitaal. Informeer uw chauffeur zodat hij weet dat hij deze documenten moet laten zien tijdens een wegcontrole. U bent verplicht deze documenten mee te geven.

  • een digitale of papieren kopie van de detacheringsverklaring die u heeft ingevuld in het Europese meldloket;
  • bewijs van het vervoer dat plaatsvindt in het andere land, zoals een elektronische vrachtbrief; en
  • de tachograafgegevens, vooral de landsymbolen van de landen waar de chauffeur zich bevond tijdens internationaal wegvervoer of cabotage.