Wat is het verschil tussen een buitenlandse werkgever en een opdrachtgever?

De buitenlandse werkgever (dienstverrichter) is het bedrijf dat zijn werknemers met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft, tijdelijk naar Nederland detacheert in het kader van een tijdelijke dienst of opdracht in Nederland.
De opdrachtgever (dienstontvanger) is het bedrijf of de persoon die een bedrijf of zelfstandige inhuurt op basis van een aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht, waarvoor de gedetacheerde werknemer of zelfstandige werkzaamheden verricht.

Volgens een servicecontract, aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht verplicht de buitenlandse werkgever zich om werk tot stand te brengen buiten dienstbetrekking. Dat betekent dat er géén sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de gedetacheerde werknemer en de opdrachtgever.