Wat is een detacheringsverklaring?

Met de detacheringsverklaring geeft je als transportbedrijf aan dat een chauffeur gedetacheerd is. Op deze verklaring staan een aantal basisgegevens, bijvoorbeeld: de gegevens van het transportbedrijf waar de chauffeur in dienst is, de contactgegevens van de contactpersoon, en de identiteit, de verblijfplaats en het nummer van het rijbewijs van de gedetacheerde bestuurder. Een verklaring is maximaal zes maanden geldig.