Wat betekent detachering binnen het Europees mobiliteitspakket?

Detachering betekent dat chauffeurs tijdelijk in een ander land werken, dan het land waarin hun werkgever is gevestigd. Chauffeurs zijn niet altijd gedetacheerd als ze tijdelijk in een ander land werken. Er moet namelijk een voldoende nauwe band zijn met dat andere land. Wilt u weten of dit voor uw situatie geldt, check dat dan met hulp van de beslistool. Als chauffeurs gedetacheerd zijn in een ander land, kan dat gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden waar zij recht op hebben. Als zij gedetacheerd zijn in een land met een hoger minimum- of cao-loon dan in het thuisland, hebben ze recht op het hogere loon. Ook andere arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen, kunnen anders zijn.