In welke taal moet ik de verklaring invullen?

In het Europese meldloket (IMI) kunt u detacheringsverklaringen invullen en indienen in een van de 24 officiële talen van de EU. U hoeft de detacheringsverklaring dus niet in te dienen in de taal van het land waar uw chauffeur is gedetacheerd. Zodra uw verklaring is verstuurd, kan de autoriteit van het land waar uw chauffeur is gedetacheerd, deze lezen in de taal van hun keuze.