Ik werk met een buitenlands uitzendbureau, hoe werkt melden in dat geval?

Buitenlandse werknemers die door een buitenlands uitzendbureau gedetacheerd worden, moeten ook gemeld worden. Wie verantwoordelijk is voor die melding, is afhankelijk van de situatie. Via de beslisboom ziet u wat uw taak is.

Vergroot afbeelding
Inhuur via een uitzendbureau

Toelichting

*Als er een arbeidsovereenkomst is tussen uw bedrijf en de uitzendkracht, of tussen een Nederlands uitzendbureau en de uitzendkracht, dan hoeft er niet gemeld te worden. De meldplicht geldt alleen als een werknemer in dienst is van het buitenlandse uitzendbureau en deze buitenlandse werknemer tijdelijk wordt uitgeleend aan u als opdrachtgever in Nederland. Meer informatie over de definitie van detachering vindt u hier. Let op! Als u een uitzendkracht inleent via een Nederlands uitzendbureau dan kan deze uitzendkracht van oorsprong in dienst zijn bij een buitenlands uitzendbureau. Dan is er wel sprake van een meldplicht. U kunt aan het Nederlandse uitzendbureau vragen of dit zo is.
 

**Let op: Stuurt u een naar Nederland gedetacheerde uitzendkracht door naar een volgend bedrijf in Nederland of in een andere EU-lidstaat? Informeer het buitenlandse uitzendbureau van de uitzendkracht hier op tijd over. Het buitenlandse uitzendbureau moet de melding in het meldloket Posted Workers aanpassen. Op die manier staat in het meldloket de juiste informatie over de (Nederlandse) opdrachtgever en de werklocatie. Het bedrijf waar de uitzendkracht werkt in Nederland moet deze melding controleren.
 

***Het is de taak van het Nederlandse uitzendbureau om het buitenlandse uitzendbureau op tijd te informeren zodat zij de bestaande melding kunnen aanpassen. Het buitenlandse uitzendbureau blijft verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van de gedetacheerde uitzendkracht.