Welke administratieve verplichtingen kent de WagwEU?

Buitenlandse werkgevers uit de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland met tijdelijk gedetacheerd personeel in Nederland hebben een aantal administratieve verplichtingen.

Voor zelfstandigen die gevestigd zijn in een ander land van de EU, EER of Zwitserland en tijdelijk in Nederland een opdracht uitvoeren, gelden andere administratieve verplichtingen. Hierover staat meer informatie onderaan de pagina.

Administratieve verplichtingen voor buitenlandse werkgevers

Meldplicht

Buitenlandse werkgevers moeten volgens de wet hun werkzaamheden in Nederland vooraf bekend maken via het Nederlandse online meldloket. De Nederlandse opdrachtgever moet de melding te controleren.

Lees meer over de meldplicht.

Documenten van werknemers beschikbaar op de werkplek

Buitenlandse werkgevers moeten sommige documenten van de werknemers schriftelijk of digitaal beschikbaar hebben op de werkplek:

 • Een loonstrook met daarop:
  • Het loonbedrag (inclusief de bedragen waaruit dit is samengesteld en de bedragen die op het loon zijn ingehouden);
  • De namen van de werkgever en werknemer;
  • De periode waarover het loon is berekend;
  • De afgesproken arbeidsduur.
 • Een arbeidsovereenkomst. De eisen voor de arbeidsovereenkomst staan in artikel 9, lid 1b van de WagwEU. De arbeidsovereenkomst moet aan deze eisen voldoen.
 • Een overzicht van de werktijden;
 • Een bewijs voor de bijdrage voor socialezekerheidsregelingen (bijvoorbeeld een A1-verklaring);
 • Bewijs van de identiteit van de buitenlandse werkgever, de opdrachtgever en de gedetacheerde werknemer;
 • Een bewijs dat het loon is betaald.

De documenten moeten beschikbaar zijn in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. En deze moeten nog 5 jaar na het einde van de werkzaamheden beschikbaar zijn. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan hiernaar vragen.


Inlichtingenverplichting

Vraagt de Nederlandse Arbeidsinspectie om informatie? Dan moet de buitenlandse werkgever binnen 4 weken alle informatie geven die nodig is om te controleren of werknemers de arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze recht op hebben.


Contactpersoon voor de Nederlandse Arbeidsinspectie

De buitenlandse werkgever moet een contactpersoon in Nederland aanwijzen als aanspreekpunt voor de Nederlandse Arbeidsinspectie. De contactpersoon moet tijdens de detachering in Nederland beschikbaar zijn om informatie te geven over de opdracht. Het kan bijvoorbeeld een van uw gedetacheerde werknemers zijn.

Administratieve verplichtingen voor zelfstandigen

Meldplicht

Sommige buitenlandse zelfstandigen die gevestigd zijn in een ander land van de EU, EER of Zwitserland, moeten hun werkzaamheden in Nederland vooraf bekend maken via het Nederlandse online meldloket. De Nederlandse opdrachtgever moet de melding controleren. Welke zelfstandigen meldplicht hebben, vind je op de pagina Zelfstandigen.

Documenten beschikbaar op de werkplek

Buitenlandse zelfstandigen moeten sommige documenten schriftelijk of digitaal beschikbaar hebben op de werkplek:

 • Bewijs van jouw identiteit;
 • Bewijs van de identiteit van de opdrachtgever.

Deze documenten moeten nog 5 jaar na het einde van de werkzaamheden beschikbaar zijn. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan hiernaar vragen.


Inlichtingenverplichting

Vraagt de Nederlandse Arbeidsinspectie om informatie? Dan is de zelfstandige verplicht om binnen 4 weken alle informatie te geven die nodig is voor de handhaving van de WagwEU.

Meer informatie

Lees meer over deze verplichtingen in artikelen 6, 7, 8 en 9 van de WagwEU.