Over de meldplicht

Buitenlandse werknemers die tijdelijk gedetacheerd zijn in Nederland, moeten gemeld worden bij de Nederlandse overheid. Dit geldt voor werknemers uit de EU, EER en Zwitserland. Door de werknemers te melden, kan de overheid controleren of zij onder veilige, gezonde en eerlijke omstandigheden werken. Zo zorgen we dat de juiste, Nederlandse arbeidsvoorwaarden gelden en gaan we oneerlijke concurrentie tegen.

Het proces

Het melden van de werknemers bestaat uit drie stappen. De opdrachtgever heeft samen met de buitenlandse werkgever of zelfstandige de taak om (juist) te melden.

Verplicht

Het melden is verplicht. Is de buitenlandse werknemer niet gemeld? Dan lopen zowel de Nederlandse opdrachtgever als de buitenlandse werkgever/zelfstandige het risico op een boete. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert hierop. Zorg dat de melding in orde is voordat de buitenlandse werknemer start met de opdracht. Zo voorkomt u een boete en draagt u bij aan een eerlijke arbeidsmarkt.

Hier leest u meer informatie voor Nederlandse opdrachtgevers.
Hier leest u meer informatie voor buitenlandse werkgevers/zelfstandigen.