Waar heb ik recht op als ik als buitenlandse chauffeur in Nederland gedetacheerd ben?

Dan heeft u recht op de Nederlandse kern van arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan het recht op het wettelijk loon of cao-loon, een minimumaantal vakantiedagen, gelijke behandeling en bepaalde arbeidsvoorwaarden van het EU-land waar ze aan het werk zijn. Het transportbedrijf waar u in dienst bent, is verplicht u dit te bieden.