Ik ben een buitenlands transportbedrijf en ik meld detacheringen nu in het Europese meldloket (IMI). Ik wil graag dat al mijn persoonsgegevens verwijderd worden uit het Nederlandse meldloket (postedworkers.nl)? Kan dat?

Nee, de gegevens uit het Nederlandse meldloket kunnen niet worden verwijderd. Uw gegevens staan in het meldloket omdat u wettelijk verplicht bent een melding in te dienen in het meldloket, op grond van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

Sinds 1 juni 2022 moet u in bijna alle gevallen een melding doen in het Europese meldloket. Op de pagina ‘wanneer is sprake van detachering’ vindt u meer informatie.

Detacheringen die u moet blijven melden in het Nederlandse meldloket zijn:

  • Intra-concerndetacheringen

Dit is als u een van uw medewerkers naar een vestiging van dezelfde groep of concern in een ander land detacheert. 

  • Uitzendarbeid door een buitenlands uitzendbureau
  • Grensoverschrijdende vervoersactiviteiten door een zelfstandige chauffeur (zzp’er) die gevestigd is in het buitenland.