Hoe wordt gehandhaafd?

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de WagwEU en op de naleving van de Nederlandse arbeidswetgeving. Bij een overtreding kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete opleggen, bijvoorbeeld wanneer minder dan het Nederlandse wettelijk minimumloon wordt betaald. De sociale partners houden toezicht op de naleving van cao-bepalingen.

Blijkt uit een inspectie op de werkplek of uit controle van andere gegevens die de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft, dat de detachering van de buitenlandse werknemers of de meldingsplichtige zelfstandige niet correct is gemeld of dat er aan een andere administratieve verplichting niet is voldaan, dan kunnen de werkgever, de meldingsplichtige zelfstandige en/of de opdrachtgever een bestuurlijke boete krijgen.

Daarnaast zijn in de handhavingsrichtlijn en de WagwEU aanvullende maatregelen opgenomen die ervoor zorgen dat de harde kern van de arbeidsvoorwaarden beter kan worden gehandhaafd. Zo kunnen inspectiediensten uit de lidstaten informatie met elkaar uitwisselen en kunnen opgelegde boetes over de grens worden geïnd.