Geldt er een algemeen verbindend verklaarde cao in de transportsector in Nederland?

Ja, voor gedetacheerde chauffeurs geldt de harde kern van arbeidsvoorwaarden uit de algemeen verbindend verklaarde cao’s. Voor meer informatie over deze cao’s kijkt u op Cao Beroepsgoederenvervoer (TLN) - FNV. Een deel van deze informatie is ook in andere talen beschikbaar.