Voor welke incidentele activiteiten hoef ik mij niet te melden?

In een aantal gevallen van incidentele arbeid hoeft u uw werknemers niet te melden.

Deze uitzonderingen gelden niet als u een werknemer met de nationaliteit van een derde land (een land buiten de EU, EER of Zwitserland) detacheert op grond artikel 4.6 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav). Ook gelden deze uitzonderingen niet als u als zelfstandige een dienst of opdracht in Nederland uitvoert.

U hoeft uw werknemers uit de EU, EER en Zwitserland niet te melden als u ze detacheert om tijdelijk de volgende soorten incidentele werkzaamheden laat uitvoeren:

  • InitiĆ«le assemblage of de eerste installatie van een goed, uitgevoerd door gekwalificeerde of gespecialiseerde werknemers. Deze uitzondering geldt alleen als de werkzaamheden een wezenlijk onderdeel zijn van een overeenkomst voor de levering van goederen en noodzakelijk zijn voor het in werking stellen ervan en de duur van de werkzaamheden niet meer dan acht dagen bedraagt, en het geen werkzaamheden in de sector bouwbedrijf betreft.
  • Dringend onderhoud of reparaties aan werktuigen, machines of apparatuur, die door de buitenlandse werkgever zijn geleverd aan de opdrachtgever ten behoeve waarvan de reparaties of het onderhoud plaatsvinden, dan wel werknemers die door de buitenlandse werkgever geleverde software installeren, aanpassen, of die instrueren over het gebruik van die software. Deze uitzondering geldt alleen als hun verblijf noodzakelijk is voor deze activiteiten en niet meer dan 12 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 36 weken bedraagt.
  • Het bijwonen van wetenschappelijke congressen, mits het verblijf niet meer dan 5 dagen per kalendermaand bedraagt.
  • Zakelijke besprekingen voeren of overeenkomsten sluiten met bedrijven of instellingen, mits het verblijf niet meer dan 13 weken binnen een tijdsbestek van 52 weken bedraagt.
  • Werknemers die als correspondent werkzaam zijn in dienst van een publiciteitsmedium dat zijn hoofdzetel buiten Nederland gevestigd heeft.
  • Deelnemers aan internationale sportwedstrijden en hun vaste persoonlijke begeleiders, mits hun verblijf niet meer dan 6 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 13 weken bedraagt.

  • Artiesten en musici en hun vaste persoonlijk begeleiders die een voorstelling uitvoeren, beeldend kunstenaars, conservators of restauratoren, mits hun verblijf niet meer dan 6 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 13 weken bedraagt.

  • Gastdocenten die werkzaam zijn aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.

  • Onderzoekers en leden van een wetenschappelijk team die door een universiteit of een wetenschappelijke instelling worden tewerkgesteld, die in Nederland aan een wetenschappelijk programma van een universiteit of een wetenschappelijke instelling deelnemen, mits hun verblijf niet meer dan 13 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 52 weken bedraagt.