Kan ik een melding bijwerken in het geval van tussentijdse wijzigingen?

U moet de melding bijwerken als de dienst tussentijds wijzigt, bijvoorbeeld als een extra werknemer wordt gedetacheerd voor een eerder gemelde dienst of als de dienst langer duurt dan gepland. De oorspronkelijke gegevens blijven wel bewaard zodat zichtbaar is wat er oorspronkelijk is gemeld en welke wijzigingen wanneer zijn doorgevoerd. De opdrachtgever ontvangt een bericht wanneer de melding wordt aangepast, en moet de melding dan opnieuw controleren.