Ik werk in de transportsector. Moet ik mij melden?

Bent u werkzaam in het goederenvervoer, dan dient u zich te melden. Enkele transportsectoren zijn uitgezonderd van de meldingsregels. 

Jaarmelding

U kunt gebruik maken van de jaarmelding als u als buitenlandse werkgever of zelfstandige werkzaam bent in de sector Goederenvervoer over de weg (Standaard Bedrijfsindeling groep H 49.4). Dit geldt ook als u in opdracht van een in Nederland gevestigde opdrachtgever diensten levert.

Als buitenlandse werkgever kunt u zich vanaf 2 februari 2022 ook melden in het nieuwe Europese portaal Road Transport - Posting Declaration voor vervoersactiviteiten die onder de nieuwe richtlijn 2020/1057/EU vallen. Het gaat hier om cabotage en derdelandenvervoer. Doet u een melding via dit Europese portaal, dan hoeft u geen jaarmelding te doen.

Niet melden

U hoeft zich niet te melden als buitenlandse werkgever of zelfstandige werkzaam in een van de sectoren die in de Standaard Bedrijfsindeling worden aangeduid met de volgende classificaties:

H Vervoer en opslag, de groepen:

  • 49.1 Personenvervoer per spoor (geen tram of metro);
  • 49.2 Goederenvervoer per spoor;
  • 49.3 Personenvervoer over de weg;
  • 49.4 Goederenvervoer over de weg, mits die werkzaamheden uitsluitend bestaan uit het vervoeren van goederen door Nederland zónder in Nederland te laden of te lossen;
  • 50 Vervoer over water;
  • 51 Luchtvaart;
  • 53 Post en koeriers.

Bent u werkzaam in een van de andere categorieën, dan moet u zich wel melden.

Transito

U hoeft geen melding te doen als er in Nederland niet wordt geladen én gelost (transito).