Veranderingen meldloket september 2023

Naar aanleiding van wensen en signalen van gebruikers is het meldloket per september 2023 veranderd.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

  • Voor nieuwe meldingen is in het tabblad ‘Werknemers’ de vraag ‘is de werknemer een uitzendkracht?’ toegevoegd. Deze vraag is toegevoegd omdat het niet duidelijk was in welke sector een uitzendkracht gemeld moet worden, in de sector ‘Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer’ (SBI-code 78), of in de sector waar de uitzendkracht gaat werken, bijvoorbeeld in de sector ‘Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw’ (SBI-code 43). Bij de nieuwe vraag vult de melder in of de werknemer een uitzendkracht is volgens de WagwEU (artikel 1 lid1 sub 3). De melder vult onder ‘Sector’ in waar de uitzendkracht gaat werken.
  • Soms is de melding nog niet gecontroleerd op de eerste dag van de start van het project. Dan ontvangt de klant of opdrachtgever een herinneringsmail.
  • Er is uitleg toegevoegd bij het verlengen, kopiëren, wijzigen of het maken van een nieuwe melding. Daarmee kan u makkelijker de juiste keuze maken. U vindt meer informatie op de pagina over meldingen verlengen en indienen.
  • Er zijn voor bepaalde (sub)sectoren waarschuwingsmeldingen toegevoegd. Die geven aan voor welke personen in die (sub)sector geen melding hoeft worden ingediend. Hier vindt u een overzicht van uitgezonderde sectoren en activiteiten.
  • Er zijn extra onderdelen toegevoegd aan de afkeurredenen. Hiermee kan u duidelijker aangeven waarom een melding niet goed is gedaan.
  • In het veld ‘A1-verklaringnummer’ kan u nu ook letters invullen. Daarvoor kon u alleen cijfers invullen.
  • Er komt een pop-up als een melding wordt gedaan voor een project dat over meer dan 6 maanden begint. Hierin staat dat het wettelijk is verplicht om de melding aan te passen als er in de tussentijd iets verandert. Er staat ook dat u de melding eventueel korter vooraf in kan dienen.
  • Er zijn tijden waarop u de technische helpdesk kunt bellen toegevoegd. Die vindt u in het meldloket bij het telefoonnummer.

Heeft u vragen over het meldloket? Dan kijkt u eerst bij de veelgestelde vragen. Ook kan u meer informatie vinden op Rijksoverheid.nl.