Wie doet melding bij onderaanneming?

Van onderaanneming is sprake wanneer een buitenlandse werkgever of zelfstandige  een derde bedrijf of zelfstandige inhuurt om een dienst of opdracht uit te voeren bij zijn opdrachtgever in Nederland.

Bijvoorbeeld, Franse werkgever A bouwt een brug voor Nederlandse opdrachtgever B, en huurt een derde bedrijf C uit Duitsland (de onderaannemer) in om de laswerkzaamheden aan de brug in Nederland uit te voeren. Iedere werkgever dient zijn eigen personeel te melden. Ten eerste moet het Franse bedrijf A melding doen van zijn werknemers die in Nederland gaan werken, en dient het Nederlandse bedrijf B deze melding te controleren. Daarnaast moet het derde bedrijf C uit Duitsland melding doen van zijn werknemers die in Nederland gaan werken. Omdat het Duitse bedrijf C een contract heeft met het Franse bedrijf A, wordt het Franse bedrijf A nu gezien als de opdrachtgever. Het Duitse bedrijf C levert namelijk zijn dienst aan het Franse bedrijf A, ondanks dat het personeel naar het Nederlandse bedrijf B wordt gestuurd. Het is dus het Franse bedrijf A dat de melding van het Duitse bedrijf C controleert. Zo komt het dus voor dat het Franse bedrijf A zowel de buitenlandse werkgever als de opdrachtgever is. In het kort:

  • als buitenlandse werkgever (dienstverrichter) meldt ieder bedrijf zijn eigen werknemers;
  • als de onderaannemer een meldingsplichtige zelfstandige is, meldt de zelfstandige zichzelf;
  • de opdrachtgever (dienstontvanger) is het bedrijf dat een contract heeft met de buitenlandse werkgever of de zelfstandige. Bij onderaanneming kan dit dus ook een buitenlands bedrijf zijn, ook wanneer het om werk gaat dat in Nederland wordt uitgevoerd. Dit buitenlandse bedrijf dient de melding te controleren.