Wij verstuurden een brief over de meldplicht voor buitenlandse werknemers

In de week van 27 maart 2023 verstuurde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief over de meldplicht voor gedetacheerde werknemers uit de EU, EER of Zwitserland. Deze brief is verstuurd aan ruim 40.000 bedrijven in een aantal sectoren waarvan bekend is dat er veel werknemers uit de EU, EER of Zwitserland zijn gedetacheerd.

Waarom sturen wij hier een brief over?

Buitenlandse werknemers die tijdelijk gedetacheerd zijn in Nederland moeten verplicht gemeld worden bij de overheid. Deze meldplicht geldt voor buitenlandse werknemers die in Nederland een opdracht uitvoeren. Het melden werkt als volgt: 

Veel ondernemers in Nederland weten dit niet. Via deze brief informeren wij hen over deze meldplicht.

Ik heb een brief ontvangen, maar ik heb geen gedetacheerde werknemers in dienst.

Het kan inderdaad zo zijn dat uw bedrijf momenteel geen gedetacheerde werknemers vanuit de EU, EER of Zwitserland in dienst heeft. In dat geval geldt de meldplicht niet voor uw werknemers en ontvangt u deze brief enkel ter informatie. Mocht u in de toekomst wel gaan werken met gedetacheerde werknemers, dan bent u in ieder geval op de hoogte van deze meldplicht en de verplichtingen voor u als opdrachtgever.

Mijn adres of andere gegevens kloppen niet meer, hoe pas ik dat aan?

Voor deze mailing zijn de gegevens van uw bedrijf gebruikt zoals die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven. Daaruit kunnen we niet altijd beoordelen wat de situatie in uw bedrijf nu is. Als de gegevens van uw bedrijf zijn veranderd, kunt u die laten wijzigen bij de Kamer van Koophandel.