Wetsaanpassingen per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 is de wet- en regelgeving over detachering veranderd. De aanpassingen zijn klein. Ook zijn de wetten en regels duidelijker gemaakt.

De belangrijkste veranderingen:

  • Tertiair onderwijs is uitgezonderd van de meldplicht. Eerst waren niet alle activiteiten in het tertiair onderwijs uitgezonderd van de meldplicht. Nu geldt de uitzondering voor alle werknemers die onderwijs geven, onderzoek uitvoeren of wetenschappelijke congressen bijwonen in de sector die in de Standaard Bedrijfsindeling is ingedeeld in de groep 85.4 Tertiair onderwijs. Wetten over arbeidsvoorwaarden blijven gelden voor alle werknemers in deze groep. Denk aan het recht op minimumloon en vakantiedagen.
  • De persoon die voor loon verantwoordelijk is, hoeft niet meer te worden gemeld in het meldloket. Bewijsstukken voor de identiteit van deze persoon (bijvoorbeeld kopie van ID-kaart, paspoort of rijbewijs) hoeven ook niet meer beschikbaar te zijn op de werkplek. Dit geldt voor buitenlandse werkgevers en voor zelfstandigen.
  • Meldingen moeten worden bijgewerkt. Als er iets verandert, moet de buitenlandse werkgever of de zelfstandige de melding aanpassen in het meldloket. Bijvoorbeeld als er andere werknemers zijn of als de werkplek verandert. Dit stond al in de wet, maar dit staat er nu duidelijker in.

Bekijk voor meer informatie de Memorie van Toelichting voor de Verzamelwet SZW 2024 en de Memorie van Toelichting voor het Verzamelbesluit 2024.