Nederlandse wetgeving over detachering in het internationaal wegvervoer van kracht per 1 juni 2023

Per 1 juni 2023 is de Nederlandse wetgeving over grensoverschrijdende detachering in het wegvervoer van kracht. Het gaat om chauffeurs die in een ander EU-land voor een transportbedrijf werken, maar bepaalde werkzaamheden in Nederland uitvoeren. Het doel van de nieuwe regels is om het wegvervoer in de Europese Unie voor iedereen eerlijk en veilig maken. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gedetacheerde chauffeurs onder de regelgeving van het land waar ze aan het werk zijn vallen en daarmee de juiste beloning krijgen.

Wat houdt de Nederlandse wetgeving in?

De nieuwe wetgeving gaat over Europese regels voor de detachering van chauffeurs in het internationaal wegtransport. In alle EU-lidstaten wordt de wetgeving hetzelfde en dat zorgt voor een eerlijker speelveld in Europa. De wetgeving verplicht transportbedrijven om gedetacheerde chauffeurs de juiste (harde kern van) arbeidsvoorwaarden te bieden. Voorheen was het soms onduidelijk of chauffeurs gedetacheerd waren of niet. De nieuwe detacheringsregels geven duidelijkheid in welke gevallen chauffeurs wel of niet gedetacheerd zijn.

Waar hebben gedetacheerde chauffeurs recht op?

Gedetacheerde vrachtwagenchauffeurs hebben o.a. recht op het wettelijk loon of cao-loon, een minimumaantal vakantiedagen, gelijke behandeling en bepaalde arbeidsvoorwaarden van het EU-land waar ze aan het werk zijn. Om dit te controleren moeten transportbedrijven hun gedetacheerde chauffeurs verplicht melden in het Europese online meldloket (IMI).

Zijn transportbedrijven altijd verplicht om chauffeurs te melden?

De meldplicht geldt alleen voor gedetacheerde chauffeurs die werken voor een transportbedrijf gevestigd in de EU. Of chauffeurs gedetacheerd zijn, is van meerdere factoren afhankelijk. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van een cabotagerit of een ‘cross-trade’-rit. Gedetacheerde chauffeurs melden moet in bijna alle gevallen in het Europese online meldloket (IMI). Er zijn een paar uitzonderingen waarbij alleen gemeld moet worden in het Nederlandse meldloket. Dit hangt af van de precieze invulling van de werkzaamheden van de chauffeur.

Wat betekent deze wetgeving voor transportbedrijven?

Alle transportbedrijven binnen de EU zijn verplicht hun gedetacheerde chauffeurs te melden. Ook moeten zij ervoor zorgen dat hun chauffeurs het juiste loon krijgen. Als chauffeurs werken in een land met een hoger minimum- of cao-loon dan in het thuisland, hebben ze recht op het hogere loon. Transportbedrijven uit EU-lidstaten die hun chauffeurs detacheren naar Nederland, moeten hen minimaal de Nederlandse arbeidsvoorwaarden bieden. Nederlandse transportbedrijven die hun chauffeurs detacheren naar andere EU-lidstaten, moeten checken of het loon in het land waar de chauffeur werkt, hoger ligt dan in Nederland. Op Your Europe is een handig overzicht te vinden van de arbeidsvoorwaarden in andere EU-lidstaten.

Handige tool: in 3 minuten weten of chauffeurs gemeld moeten worden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt momenteel aan een handige tool waarin transportbedrijven binnen 3 minuten kunnen checken of ze verplicht zijn hun chauffeurs te melden, en zo ja, in welk meldloket. Deze is naar verwachting medio juni beschikbaar via postedworkers.nl/transport.

Let op! Er wordt gehandhaafd

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of transportbedrijven zich aan de regels houden. Transportbedrijven die verplicht zijn hun gedetacheerde chauffeurs te melden maar dit niet doen, lopen kans op een boete.

Meer weten?

Ga voor meer informatie naar postedworkers.nl/transport. Komt u er niet uit? Bel dan met de Rijksoverheid via 1400.