Nieuw Europees portaal voor indienen detacheringsverklaringen wegtransport

U kunt als buitenlandse werkgever in het wegtransport vanaf 2 februari 2022 ook een detacheringsverklaring indienen in het nieuwe Europese portaal voor goederen- en personenvervoer voor cabotage of derdelandervervoer.

Dit portaal vindt u hier: Road Transport - Posting Declaration.

Als u gebruikmaakt van deze mogelijkheid hoeft u geen jaarmelding te doen via deze site.

Deze mogelijkheid om een detacheringsverklaring in te dienen via het nieuwe Europese portaal geldt voor alle vervoersondernemingen die werknemers in Nederland cabotage of derdelandenvervoer (ook wel cross trade of niet-bilateraal vervoer genoemd) laten verrichten op basis van een vervoersovereenkomst.

Een online training over deze nieuwe IMI-module voor ondernemers in verschillende talen vindt u hier: De trainingssessie over het gebruik van het detacheringsmeldportaal voor wegvervoer - YouTube.