Wat is er gewijzigd in het meldloket in december 2020?

Naar aanleiding van wensen en signalen van gebruikers zijn er per december 2020 een aantal wijzigingen in het meldloket doorgevoerd.

Btw-nummer

Als de onderneming een btw-nummer heeft, of als u als zelfstandige een btw-nummer heeft, dan bent u verplicht om dit nummer op te geven. 

Het is nu mogelijk om in het meldloket aan te geven dat de onderneming of zelfstandige geen btw-nummer heeft. 

In enkele landen is een btw-nummer voor bepaalde ondernemers namelijk niet verplicht. Ook is het voor bepaalde ondernemers soms niet mogelijk om een btw-nummer aan te vragen. Dat geldt bijvoorbeeld in enkele landen voor zelfstandigen of voor ondernemers met een omzet onder een bepaald bedrag. 

Als de onderneming of zelfstandige wel een btw-nummer heeft, is het nog steeds verplicht om dit nummer op te geven.

Kamer-van-Koophandelnummer

Voor buitenlandse ondernemingen en zelfstandigen die niet zijn ingeschreven in een handelsregister, is het nu mogelijk om dit aan te geven in het meldloket. Voor in Nederland gevestigde ondernemingen is deze mogelijkheid er niet.

Wanneer een onderneming is ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) of een handelsregister buiten Nederland, dan is het verplicht om dit registratienummer op te geven in het meldloket. Inschrijving in een handelsregister is echter niet voor alle ondernemingen en zelfstandigen in Europa verplicht. In enkele gevallen is dit zelfs niet mogelijk. Daarom kan dit nu in het meldloket worden aangegeven. 

Wanneer de onderneming of zelfstandige wel in een handelsregister is ingeschreven, blijft het verplicht om dit nummer op te geven. 

Bedrijven die in Nederland gevestigd zijn, moeten zich altijd inschrijven in de Nederlandse Kamer van Koophandel. Daarom is het voor die bedrijven niet mogelijk om in het formulier aan te geven dat zij niet in een handelsregister ingeschreven zijn. Wanneer u dus een vestigingsadres in Nederland opgeeft van de onderneming of zelfstandige, zult u altijd verplicht een KvK-nummer moeten opgeven.

Uitzendbureaus die buiten Nederland gevestigd zijn, maar die in Nederland personeel uitzenden, zijn verplicht zich in te schrijven in het Nederlandse handelsregister. Ook voor deze bedrijven is het verplicht om het KvK-nummer in het meldloket op te geven.

Contactpersoon bij jaarmeldingen wegtransport

Bij jaarmeldingen in het internationaal wegtransport is het nu mogelijk om in het meldloket aan te geven dat gemelde werknemers in Nederland optreden als contactpersoon voor hun eigen ritten. In dat geval wordt gevraagd een mobiel telefoonnummer op te geven.

De buitenlandse werkgever kan dus kiezen tussen twee opties: een contactpersoon in Nederland voor het project, of hij/zij kan bij de werknemers zelf aangeven dat zij contactpersoon zijn voor hun eigen ritten. 

Het was voor jaarmeldingen in het wegtransport al mogelijk om voor de contactpersoon een adres buiten Nederland op te geven. Dit blijft zo.

BSN-nummer en andere persoonsgegevens

Het is niet meer verplicht om het persoonlijke identificatienummer in te vullen van de melder, de wettelijk vertegenwoordiger, de contactpersoon in Nederland en de loonverantwoordelijke. 

Ook wordt het BSN-nummer (wanneer dat wel is ingevuld), de geboortedatum en de nationaliteit van deze personen afgeschermd van de opdrachtgever. Dat betekent dat de opdrachtgever nu alleen nog naam, adres en e-mail te zien krijgt van de bovenstaande personen.

Het blijft nog wel verplicht om het persoonlijke identificatienummer van gedetacheerde werknemers op te geven.

Nummer A1-verklaring

Het maximum aantal cijfers dat ingevoerd kan worden voor het nummer van een A1-verklaring is uitgebreid.

Zoekfunctie op enkele persoonsgegevens

Werkgevers en opdrachtgevers kunnen nu zoeken naar medewerkers op emailadres en persoonsidentificatienummer, binnen de meldingen waartoe zij toegang hebben.

Daarvoor wordt op het tabblad “Mijn meldingen” een knop “Zoeken” toegevoegd. Zoeken op andere persoonsgegevens is niet mogelijk.