Wat is de meldingsplicht?

Buitenlandse werkgevers uit de EU, EER of Zwitserland zijn verplicht om hun werkzaamheden en de komst van werknemers die tijdelijk in Nederland gaan werken, voor de aanvang van de werkzaamheden te melden via het Nederlandse online online meldloket. Ook zelfstandigen moeten hun werkzaamheden in sommige gevallen vooraf melden.

De opdrachtgever moet controleren of de werkzaamheden en de buitenlandse werknemers correct gemeld zijn. Bij onjuistheden moet de opdrachtgever dit aangeven via het online meldloket.