Wat gebeurt er bij niet naleving van de WagwEU?

Als de werkgever de geldende arbeidswetten niet naleeft, kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete opleggen.

Worden de harde kernbepalingen uit de toepasselijke cao niet nageleefd, dan kunnen werknemers hierop alsnog aanspraak maken. Om naleving te eisen kunnen zij zich wenden tot de vakbonden.

Bij niet naleven van de meldingsplicht, kunnen de buitenlandse werkgever, de meldingsplichtige zelfstandige én de opdrachtgever een boete krijgen. Ook kunnen de buitenlandse werkgever en de meldingsplichtige zelfstandige een boete krijgen voor het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen, zoals het niet naleven van de inlichtingenplicht of het niet beschikbaar hebben van de benodigde documenten op de werkplek.

U kunt bijvoorbeeld de volgende boetes krijgen: 

Overtreding Door wie Boete norm bedrag
Meldplicht niet nageleefd Buitenlandse werkgever 1 tot 10 gedetacheerde werknemers 1.500 euro
10 tot 19 gedetacheerde werknemers 3.000 euro
Meer dan 20 gedetacheerde werknemers 4.500 euro
Meldingsplichtige zelfstandige 750 euro
Benodigde documenten niet aanwezig op de werkplek Buitenlandse werkgevers 8.000 euro
Meldingsplichtige zelfstandige 4.000 euro
Melding niet gecontroleerd Opdrachtgever Onderneming 1.500 euro
Natuurlijk persoon 750 euro
Inlichtingenplicht niet nageleefd Buitenlandse werkgever 6.000 euro
Meldingsplichtige zelfstandige 3.000 euro

De bedragen in de tabel zijn, ‘boete norm bedragen’, deze kunnen verhoogd of verlaagd worden afhankelijk van de situatie waarin de overtreding is gepleegd. In de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie vindt u alle boetebedragen. Ook zijn hierin situaties opgenomen op grond waarvan de boete met 50% verhoogd wordt, en de situaties waarin de boete kan worden gematigd (=verminderd) met 25%, 50% of 75%.

Voor overtredingen van de meldplicht die zijn begaan voor 1 september 2020, wordt in beginsel geen boete opgelegd. Hiermee kregen buitenlandse werkgevers, zelfstandigen en opdrachtgevers enige tijd om bekend te raken met de meldplicht, die per 1 maart 2020 is ingegaan.

De termijn tot 1 september 2020 geldt niet voor meldingen die tot 1 maart 2020 gedaan moesten worden op grond van de Wet arbeid vreemdelingen voor grensoverschrijdende dienstverrichting. Dit betreft namelijk de voortzetting van een reeds bestaande meldplicht.