Ik stuur internationale chauffeurs naar Nederland. Moet ik hen melden?

Ja, als u goederen vervoert tussen twee punten in Nederland (cabotage) of als u laadt en/of lost in Nederland als onderdeel van een derdelandenvervoer.

Derdelandenvervoer betekent dat de chauffeur betrokken is bij internationaal vervoer buiten de lidstaat van vestiging van de dienstverrichter/vervoersonderneming waar hij in dienst is. Bijvoorbeeld, een chauffeur in dienst van een vervoersonderneming die gevestigd is in Tsjechië vervoert een lading goederen van Marseille naar Venlo. De bestuurder wordt met betrekking tot het in Nederland gereden deel aangemerkt als gedetacheerde bestuurder. In deze twee situaties moet u internationale chauffeurs melden in het meldloket.

Dit kan via een jaarmelding

U kunt vanaf 2 februari 2022 ook een detacheringsverklaring indienen in het nieuwe Europese portaal voor goederen- en personenvervoer voor cabotage of derdelandenvervoer. Deze module vindt u hier: Road Transport - Posting Declaration

Als u gebruikmaakt van deze mogelijkheid hoeft u geen jaarmelding te doen via deze site.

Deze mogelijkheid om een detacheringsverklaring in te dienen geldt voor alle vervoersondernemingen die werknemers in Nederland cabotage of derdelandenvervoer (ook wel cross trade of niet-bilateraal vervoer genoemd) laten verrichten op basis van een vervoersovereenkomst. Een online training over dit nieuwe Europese portaal voor ondernemers in verschillende talen vindt u hier: Road Transport - Posting Declaration

Dit Europese portaal is ingesteld met de Europese richtlijn 2020/1057/EU. Zodra Nederland deze richtlijn heeft omgezet in nationale wetgeving, naar verwachting eind 2022, wordt het indienen van een detacheringsverklaring in dit portaal verplicht voor alle detacheringen in het wegvervoer.

U hoeft geen melding te doen via deze website of via het Europese portaal als er in Nederland niet wordt geladen én gelost (transito). Voor meer informatie over de cao’s in de transportsector en de naleving ervan, kunt u terecht bij de Vervoersbond Naleving cao Beroepsgoederenvervoer (VNB).