Wat verandert de Brexit voor mij als dienstverrichter?

Gevolgen voor in het VK gevestigde dienstverrichters vanaf 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 is het vrij verkeer van diensten tussen de EU en het VK opgehouden te bestaan. Dit betekent dat in het VK gevestigde ondernemingen niet langer op basis van EU-regelgeving diensten mogen verrichten in Nederland.

Het akkoord tussen de EU en het VK over een nieuw partnerschap bevat beperkte afspraken over tijdelijke detacheringen van hoogopgeleide medewerkers. Meer informatie over deze afspraken vindt u hier.

U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheden die bestaan onder de nationale wet- en regelgeving voor het detacheren van niet-EU-burgers. Meer informatie over deze wet- en regelgeving vindt u hier.

Geldt de meldingsplicht nog voor ondernemingen uit het VK?

Doordat EU-regelgeving niet langer van toepassing is op het VK, vervalt ook de verplichting om detacheringen door ondernemingen uit het VK te melden via het meldloket.

Gevolgen voor in de EU, EER en Zwitserland gevestigde dienstverrichters

Voor buitenlandse werkgevers uit de EU, EER en Zwitserland die in Nederland een tijdelijke opdracht uitvoeren en Britse medewerkers meebrengen, blijft de meldingsplicht onveranderd gelden.

Moet ik de melding aanpassen?

Als de melding voor het einde van de overgangsperiode gedaan is, hoeft die na het aflopen van de overgangsperiode (op 1 januari 2021) niet aangepast te worden op grond van het feit dat de Britten nu derdelanders zijn geworden. Deze aanpassing zal automatisch doorgevoerd worden in het meldloket.

Meer weten?

Lees meer over de veranderingen op het Brexitloket of onder het thema personeel van de Brexit Impact Scan.